Een pluim voor de Mettekovenaren

Op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Algemeen beieid, beleid gemeente, Geschiedenis, Lokale economie

Heers is de eerste gemeente in Vlaanderen die een subsidie kon binnenrijven voor de haalbaarheidsstudie van een nevenbestemming voor een kerk.

Alles begon bij het parochiekerkenplan dat in 2014 door het centrale kerkbestuur van Heers werd opgemaakt. Van de 12 kerken zullen er 4 hun huidige bestemming behouden. De overige bidplaatsen komen mogelijks in aanmerking voor een nevenbestemming.

 

Voor de opgerichte werkgroep werd al snel duidelijk dat de kerk van Mettekoven zich perfect leent voor een nieuw project. Ten eerste is dit geen ‘beschermde’ kerk en ten tweede hebben de Mettekovenaars zich vanaf de start van hun creatiefste kant laten zien.

 

In juni 2015 diende de gemeente een subsidie-aanvraag in voor een haalbaarheidsstudie. Die werd in oktober 2015 principieel toegezegd, waarna de universiteit van Hasselt, samen met het architectenbureau a2o aan de slag kon gaan. Tijdens het hele proces werd er regelmatig afgestemd met het kerkbestuur en de geïnteresseerde inwoners van Mettekoven.

 

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie werd voorgesteld aan de gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraad van 18 mei. In de volgende weken zullen ook de infosessies voor de stuurgroep en de inwoners vastgelegd worden.

 

N-VA Heers is blij dat er voor een nevenbestemming is gekozen omdat  op die manier de kerk deels zijn pastorale taak blijft behouden. Dat heeft veel draagvlak gecreëerd bij de bevolking. Nu moeten we op zoek gaan naar de nodige fondsen om alles te realiseren. Ideeën voor het niet-sacrale kerkdeel zijn er in elk geval genoeg : van buurthuis en tentoonstellingsruimte tot een markt voor lokale producenten.

 

Het prijskaartje zou bovendien goed kunnen meevallen.  Het totale project kost 430.000 euro. We hebben al zo’n 200.000 euro kunnen realiseren via de verkoop van het buurthuis en de grond naast het buurthuis. Bovendien zullen we kunnen rekenen op zo’n 125.000 euro aan subsidies. Nog 110.000 euro te gaan dus.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is